ONS VERHAAL

Café H.J. Melief Bender is het oudste café van Rotterdam. Dit jaar (2021) bestaat het 145 jaar. In 1876 opende de weduwe Th. Bastiaanse een tapperij aan de Binneweg122 (sinds 1977 Oude Binnenweg genoemd). Het dranklokaal zou uitgroeien tot een van de bekendste cafés van de stad.

Henricus Johannes Melief, afkomstig uit Delft, werd in 1900 als vergunninghouder ingeschreven van het café. Door zijn huwelijk met Helena Bender kwam hij in Rotterdam terecht. Haar broer J.W. Bender, had namelijk een café op de hoek Vlasmarkt/Steiger. Toen Bender in 1910 stierf, nam Melief het café over. Tot aan zijn dood in 1915 runde Melief dus twee dranklokalen. Opvolging was verzekerd, want het echtpaar Melief-Bender had tien kinderen. Na de dood van haar man in 1915 werd de weduwe bijgestaan door enkele zoons. Toen Helena in 1925 stierf en kort daarna haar zoon Wilhelmus, werd zoon Leo tot aan zijn dood in 1951 zaakwaarnemer over beide cafés.

De twee cafés hadden verschillende namen. Het café aan de Vlasmarkt droeg de naam Melief Bender, en dat aan de Binnenweg voerde de naam Café du Lion d’or. Vanaf najaar 1932 heetten beide cafés Melief Bender. Na het bombardement bleef alleen het cafe aan de Binnenweg gespaard, dat aan de Vlasmarkt werd volledig verwoest. Leo Melief begon toen in 1941 aan de 1e Middellandstraat een nieuw café.

In de jaren vijftig trok Melief Bender aan de Binnenweg veel kunstenaars, dichters en journalisten. Andere ‘kunstenaarscafés’ die in de buurt zaten, waren Timmer en Pardoel.

Na een grondige verbouwing in de jaren zestig ging het kortstondig mis met Melief Bender. De sfeer was eruit en kwam pas terug met de komst van Willem Langstraat in 1973. Tot die tijd was het steeds in handen geweest van de familie Melief. De laatste telg was mevrouw M. Melief-van Run, die het aan Langstraat verkocht. In 1976 verkocht ze vervolgens café Melief aan de 1e Middellandstraat. Daarmee kwam een einde aan driekwart eeuw familiebedrijf.